Рейтинг

 
95
21

Банкер

За или Против! Гласовете дадени до момента за вестника.