Рейтинг

 
20
28

Десант

За или Против! Гласовете дадени до момента за вестника.