Рейтинг

 
93
80

Фокус

За или Против! Гласовете дадени до момента за вестника.